CELEBRACIÓ DE LA VERGE DE MONTSERRAT

Un cop que s'acabat el temps de Quaresma ha estat bo finalment de poder mirar-nos per dins, i tenir un moment de reflexió per veure tot allò que ens agradat i que hem sabut fer de bo durant aquest temps, i tot el que també ens ha costat d'aconseguir.
Per finalment poder tornar-ho a tenir present, i poder perdonar-nos tot allò que no haguem aconseguit, i continuar endavant lluitant cada dia per superar-nos com a persones i no llençar mai la tovallola.