ENS MESUREM

Aquesta setmana hem estat treballant el sistema mètric decimal, i per això ens hem agafat a nosaltres com a exemple de mesura, i els objectes que utilitzem quotidianament a classe per mesurar-los, i els hem anat anotant cadascun en una graella.

També hem relacionat aquest tema amb el qual hem estat treballant a Medi natural sobre la matèria i les seves propietats, ja que, els objectes també tenen no solament unes mesures, sinó un pes i una temperatura. 

Així que també ens hàgim mesurat la nostra temperatura corporal, i fet experiments amb l'aigua i els seus canvis d'estat.